Psychiatria

Hits: 11355

Psychiatria  –  to jedna z podstawowych dziedzin medycyny, która zajmuje się badaniem, profilaktyką i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń i chorób psychicznych.  Do podstawowych metod badania psychiatrycznego zalicza się wywiad psychiatryczny tj. indywidualna rozmowa pacjenta z lekarzem, podczas której lekarz psychiatra zbiera dane oraz stawia diagnozę (rozpoznanie) i stosuje procedury medyczne. Leczenie psychiatryczne obejmuje głównie farmakoterapię, psychoterapię, metody biologiczne oraz psychochirurgię.

Zaburzenia leczone przez psychiatrę: