Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS) – Część 2: Trafność diagnostyczna metody

Hits: 1339