mgr Dorota Trecek – psycholog, psychoterapeutka, psychotraumatolog. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospolecznego (dawniej SWPS) – wydziału psychologii klinicznej. Ukończyłam studia podyplomowe z psychotraumatologii. Jestem psychoterapeutką po Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lekowymi, nastroju, depresyjnymi, osobowości oraz poradnictwem psychologicznym. Pomagam osobom doświadczającym kryzysów w swoim życiu. Zajmuje się terapią osób po traumie. Szczególne miejsce w mojej pracy zawodowej zajmuje terapia z osobami z grupy DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) oraz DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Jestem współautorką podręcznika „Vivite Fortes. Program aktywizacji społecznej młodych osób niepełnosprawnych ruchowo” pod red. M. Jarosa.

 

Kontakt: Dorota Trecek, tel. 502 449 125; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JoomShaper