Badanie inteligencji

Inteligencja kojarzona jest powszechnie jako „ogólna sprawność umysłu”. Pojęcie to dotyczy ogólnej zdolności uczenia się, pojmowania, wykorzystywania wiedzy, analizowania i przystosowywania się do zmieniającego się  środowiska.               
Inteligencję bada się za pomocą testów inteligencji, które najczęściej są wielowymiarowymi i złożonymi narzędziami do badania wyżej opisanych czynników. W Polsce najczęściej stosowanym testem dla dorosłych jest Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R (PL). Aby sprawdzić węższe zdolności umysłowe stosuje się również inne, mniej rozbudowane narzędzia. Badanie inteligencji trwa przeciętnie 90 minut, odbywa się w gabinecie psychologicznym, jest przeprowadzone przez uprawnionego do wykonywania tego badania psychologa i składa się z wielu różnorodnych zadań.

JoomShaper