Badanie neuropsychologiczne

Mózg jest bardzo złożonym narządem, a jego uszkodzenia znajdują odzwierciedlenie w wykonywaniu przez człowieka określonych zadań. Dlatego oprócz badań wykonywanych lub zleconych przez neurologa (psychiatrę) stosuje się badania różnych funkcji ludzkiego mózgu, polegające na wykonywaniu przez pacjenta prostych i złożonych zadań lub/i (testów psychologicznych). Pozwalają one ocenić stopień uszkodzeń a także wyznaczyć obszary wymagające rehabilitacji. Dobra diagnoza neuropsychologiczna wspomaga wyznaczenie odpowiednich celów terapii, a także pomaga lekarzom w postawieniu trafnej i rzetelnej diagnozy. Efektem diagnozy neuropsychologicznej jest opinia neuropsychologiczna zawierająca szczegółowy opis zarówno mocnych stron pacjenta, jak i trudności, które mogą być wywołane przez chorobę. Wykonanie diagnozy funkcji poznawczych jest standardem w dobrej praktyce psychiatrycznej/neurologicznej, a diagnoza ta niekiedy jest bardziej czuła w wykrywaniu chorób mózgu niż badania neuroobrazowe.

JoomShaper