Badanie w opiniowaniu powypadkowym

Jeśli byli Państwo ofiarami wypadku drogowego, często konieczne staje się wykonanie diagnostyki powypadkowej w celu ocenienia szkód powstałych w Państwa funkcjonowaniu na skutek wypadku. W Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej sporządzane są opinie powypadkowe dotyczące zarówno uszkodzeń mózgu, jak i psychologicznych skutków doświadczonego zagrożenia. Ocena psychologiczna/neuropsychologiczna pozwala na uzyskanie opinii o rodzaju i głębokości szkód powstałych w wyniku wypadku/katastrofy. Pozwala też na sformułowanie zaleceń i rokowań do rehabilitacji i/lub terapii psychicznych skutków wypadku. Sporządzona opinia  może stanowić materiał dowodowy, który przedstawiany jest Sądowi. Nie jest ona opinią biegłego, gdyż biegłych, w zależności od potrzeby, wyznacza Sąd.

Proces diagnostyczny składa się z kilku etapów, które najczęściej przeprowadzane są w ramach jednej bądź dwóch wizyt w gabinecie psychologicznym. Poniżej przedstawiamy najczęstszy przebieg procesu diagnostycznego.

1. Zgłaszają się Państwo na wizytę w Poradni

2. W ramach pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad psychologiczny i w zależności od jego rezultatów dobierane są metody testowe. W ramach pierwszego spotkania najczęściej przeprowadzana jest już część testów. Sporządzamy kserokopie dostarczonej przez Państwa dokumentacji medycznej i psychologicznej, które trafią do dokumentacji  Poradni.               

3. Jeżeli istnieje taka konieczność, odbywa się drugie spotkanie i kończone są badania testowe.

4. W ciągu 3 tygodni sporządzamy opinię.

Orientacyjny koszt badania jest w największym stopniu zależny od ilości i rodzaju zastosowanych metod testowych. Zastosowanie testów zależy od rodzaju trudności zgłaszanych przez Badanego. Koszty są szacowane na pierwszej wizycie, po zapoznaniu się Diagnosty z trudnościami osoby badanej. Maksymalne koszty kształtują się następująco: (1) do 400 zł - gdy diagnozowane są psychologiczne skutki wypadku; (2) do 600 zł - gdy diagnozowane są deficyty poznawcze będące skutkiem uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego. Przeciętny koszt opinii wynosi 250 zł.

JoomShaper