Badanie zaburzeń osobowości

Badanie zaburzeń osobowości jest procesem wymagającym poznania trudności pacjenta i jego funkcjonowania. Dotyczy to zwłaszcza trwale występujących w życiu sposobów przeżywania emocji i trwale występujących zachowań, które są związane z cierpieniem osoby badanej lub  osób z jej otoczenia. Badanie takie jest przeprowadzone w ciągu co najmniej 3-4 spotkań, w czasie których Pacjenci mogą  opowiedzieć o naturze swoich trudności, historii swojego życia i rozwoju. Psychiatra lub psycholog zadaje też wiele pytań, które służą trafnemu postawieniu diagnozy. Najczęściej wykonywane są również testy osobowości, które są sprawdzonymi narzędziami diagnostycznymi do obiektywnej oceny trwałych cech osobowości. Celem badania zaburzeń osobowości jest postawienie diagnozy.

JoomShaper