Traumy i kryzysy

Trauma to określenie na nagły i ostry szok, który może spowodować zaburzenie psychiczne i somatyczne. Trauma powstaje na skutek nieoczekiwanego zdarzenia (trzęsienie ziemi, wypadek, śmierć bliskiej osoby itp. U osób doświadczających traumy widoczne są zmiany reakcje takie jak:

  • drażliwość
  • zmęczenie
  • zaburzenia snu
  • amnezja
  • regres
  • ucieczka w uzależnienie

Kryzysem natomiast określamy sytuację życiową, która swoją trudnością przewyższa zasoby i możliwości do rozwiązania dla danej osoby (utrata pracy, rozwód, posiadanie dziecka itp.)Wyróżniamy również kryzysy rozwojowe, które są „nowym wyzwaniem” dla osoby i mimo, że nie zawsze są niekorzystne, to i tak reakcja na nie jest trudna i może skutkować różnego rodzaju zaburzeniami.

W przypadku traum i kryzysów najlepszą metodą pracy z pacjentem jest pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa , a trudniejszych przypadkach farmakoterapia i psychoterapia.

JoomShaper