Zaburzenia osobowości (F.60)

Zaburzenie osobowości nie jest chorobą psychiczną. Zaburzenie osobowości to stałe, trwałe i powtarzalne interakcje, które powodują znaczne trudności w funkcjonowaniu społecznym. Charakterystyczne cechy osoby z zaburzeniami osobowości nie pozwalają jej na realizowanie w sposób prawidłowy własnych potrzeb, które często są nieadekwatne, niedojrzałe oraz nieproporcjonalne do okresu rozwojowego jak i do sytuacji. Zachowanie takie często prowadzi do dyskomfortu oraz cierpienia samej osoby jak i innych, którzy z nią funkcjonują. Zaburzenia osobowości najczęściej rozpoczynają się w okresie dzieciństwa. Terapia zaburzeń osobowości jest procesem trudnym i długoterminowym.

Wyróżniamy zaburzenia osobowości:

  • paranoiczna
  • schizoidalna
  • dyssocjalna
  • chwiejna emocjonalnie (typ impulsywny i borderline)
  • histrioniczna
  • anankastyczna
  • lękliwa
  • zależna
  • zaburzenia mieszane
JoomShaper