Uzależnienie i współuzależnienie

Uzależnienie: F10.2, F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F19.2, F.63

 

Uzależnienie – stan, w którym pojawia się przymus przyjmowania substancji lub powtarzania zachowań, które mają negatywny wpływ dla człowieka i/lub jego najbliższego otoczenia.

Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych jak uzależnienie:

- od alkoholu

- od narkotyków

– od leków

Termin uzależnienie stosowane jest też do określenia kompulsywnych zachowań, tj.uzależnienia behawioralne. Do tej grypy zalicza się np. uzależnienie od hazardu, pornografii, zakupoholizm,itp.

Diagnozowanie uzależnień odbywa się m.in. w oparciu o klasyfikacje chorób ICD-10.

Główne objawy uzależnienia od alkoholu F10.2:

Rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku

  1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”).

  2. Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia).

  3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przerywane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenie) albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienia się od nich lub uniknięcia ich.

  4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu) potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu.

  5. Z powodu picia alkoholu - narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie, bądź uwolnienia się od następstw jego działania.

  6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia (picie alkoholu, mimo, że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane).

Współuzależnienie, zaburzenia adaptacyjne F43.2

Współuzależnienie (syndrom), jest utrwaloną formą funkcjonowania w niszczącej relacji związanej z patalogicznymi zachowaniami osoby uzależnionej, ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę własnego położenia na lepsze.

Cechy osób uzależnionych:

  • niskie poczucie własnej wartości

  • nadmierna odpowiedzialnośc (w stosunku do osoby uzależnionej )

  • nadmierna opiekuńczośc

  • nadmierna kontrola

 

JoomShaper