Zaburzenia lękowe (F.40, F.41, F.42)

Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń emocjonalnych, które mają wpływ na  zachowanie, myślenie, emocje i stan fizyczny danej osoby. Zaburzenia lękowe mają różnego rodzaju etiologię oraz symptomatykę i są bardzo powszechne wśród populacji. Lęk jest niezbędnym stanem emocjonalnym pozwalającym na żyć. Nadmierny lęk natomiast to stan zaburzenia, który naraża organizm na wiele niebezpieczeństw natury psychosomatycznej.

Podział zaburzeń lękowych wg. ICD-10

 • fobie (F40)
 • agorafobia (F.40.0)
 • fobia społeczna (F40.1)
 • fobie specyficzne (F40.2)
 • inne zaburzenia lękowe (F41)
 • zespół lęku panicznego (F41.0)
 • zespół lęku uogólnionego (F41.1)
 • mieszane zaburzenia lękowo-depresyjne (F41.2)
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42)
 • zaburzenie z przewagą myśli (obsesji) czy ruminacji natrętnych (F42.0)
 • zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (kompulsje) (F42.1)
 • myśli i czynności natrętne, mieszane (F42.2)

 Podstawowymi metodami leczenia jest psychoterapia i farmakoterapia, psychoedukacja w zależności od wskazań i rozpoznania.

JoomShaper