Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży to zbiór nieprawidłowych zachowań, które są niezgodne z wiekiem rozwojowym albo niezgodne z oczekiwaniami społecznymi. Do tych zachowań można zaliczyć: aspołeczność, bunt, agresja, które często wynikają z ogromnych deficytów wychowawczych lub z nieudolnej próby rozumienia dziecka przez otoczenie.

Do takich zachowań zalicza się:

  • bójki i napady złości
  • dewastacja
  • kradzieże
  • kłamanie i manipulowanie
  • wagarowanie
  • uciekanie z domu
  • walka z autorytetem

Problemy okresu dojrzewania są często kluczowe dla rozwoju człowieka, a nieleczone skutkują powstaniem innego rodzaju zaburzeń bądź też utrwaleniem wzorców, które rzutują na dorosłe życie.

JoomShaper