Choroby psychosomatyczne

Choroby psychosomatyczne to określenie na takie choroby, w których za powstanie lub przebieg odpowiadają głównie czynniki psychiczne i to one determinują charakter  tego zaburzenia. Za główne źródło zaburzeń uznaje się emocje (głównie złość, gniew, konflikty), które wywołują chorobę somatyczną. Za główne choroby somatyczne uznaje się:

  • astma oskrzelowa
  • alergie
  • migreny
  • choroba wrzodowa
  • choroba niedokrwienna serca
  • psychodermatozy
  • nadciśnienie tętnicze
  • nadczynność tarczycy
  • niektóre postacie otyłości
  • zaburzenia jelita grubego
JoomShaper