Czym jest mediacja? Do kogo jest skierowana?

„Mediacje to dobrowolna, poufna, neutralna i bezstronna forma dochodzenia do porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Z mediacji rodzinnych mogą korzystać pary pozostające w związkach, rozwodzące się lub po rozwodzie, którym zależy na wypracowaniu własnego i konstruktywnego rozwiązania porozumienia, w alternatywie do odgórnie narzuconego wyroku sądowego. Dzięki osobie mediatora, która posiada niezbędną wiedzę o alternatywnym rozwiązywaniu konfliktów, uczestnicy procesu mediacyjnego mogą dokładnie określić kwestie sporne oraz wypracować satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.

Niewątpliwą korzyścią skorzystania z mediacji jest ograniczenie kosztów finansowych, czasowych i trudnych emocjonalnie doświadczeń. Dodatkowo strony mediacji tworzą ugodę na własnych warunkach, mają całkowity wpływ na decyzje dotyczące własnego życia oraz życia swoich dzieci. Mediator ma za zadanie weryfikowanie zawartych w ugodzie warunków w oparciu o zasady obowiązujące w prawie oraz normy społeczne.

Osoby zgłaszające się na mediację najczęściej doświadczają trudności w następujących obszarach:

- spory w małżeństwie/związku partnerskim,

- konflikty okołorozwodowe (np. związane z ustaleniem opieki nad dziećmi, podziałem majątku),

- trudności w osiągnięciu porozumienia w kwestiach rodzicielskich, międzypokoleniowych,

- ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a innymi członkami rodzinny (np. z dziadkami, krewnymi)

- regulacji spraw alimentacyjnych lub innych spraw finansowych pomiędzy stronami konfliktu.”

JoomShaper