Regulamin Centrum

R E G U L A M I N

 

Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej

(obowiązuje od 19.05.2018 r.)1. Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej jest prywatną placówką specjalistyczną świadczącą usługi diagnostyczne, medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, naukowe i szkoleniowe.

2. Podstawowymi zadaniami realizowanymi w Ośrodku są diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, przeprowadzanie szkoleń i wykonywanie usług na rzecz placówek naukowych.

3. Dyrektorem CPDP jest właściciel CPDP.

4. Ośrodek zatrudnia specjalistów zdrowia psychicznego: psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień.

5. Ośrodek posiada nielimitowany czas pracy, zależny od umówionych wizyt i konsultacji.

6. Rejestracja wizyty pierwszorazowej przebiega tylko i wyłącznie telefonicznie.

7. Specjaliści CPDP zobowiązani są do udzielania pomocy według ich najlepszej wiedzy i standardów.

8. Specjaliści CPDP są członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innych, a  ich odpowiedzialność zawodowa regulowana jest przepisami prawa oraz statutem w. w. towarzystw.

9. Dokumentacja jest sporządzana wg. zasady minimum treściowego i udostępniana do osobistego wglądu na wyjątkowe żądanie pacjentów w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia chęci wglądu (dot. dok. medycznej). Dokumentacja jest chroniona przed dostępem osób postronnych.

10. Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie pacjentów w przypadku gdy odbyły się co najmniej 3 wizyty.

11. Psychoterapeuci i pacjenci Ośrodka w przypadku prowadzenia procesu psychoterapii zobowiązani są do przestrzegania zasad kontraktu i regulaminu. Pacjent ma prawo odwołać jedną sesję raz w roku, za którą nie są pobierane opłaty. W przypadku odwołania sesji przez terapeutę nie są pobierane opłaty. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat. Przerwa dwutygodniowa w terapii i brak informacji nt. nieobecności, jest traktowane jako rezygnacja z terapii.

12. Specjaliści CPDP mają prawo do nieudzielenia pomocy, jeżeli uznają, że wymagana jest pomoc innego rodzaju; w sytuacjach takich kierują pacjentów do specjalistów zewnętrznych. Specjaliści mają prawo odmówić dalszej pomocy, jeśli uznają, że pacjent łamie ustalenia kontraktu i regulaminu.

13. Specjaliści - psychoterapeuci mają prawo do korzystania z superwizji, jednakże w przypadku nagrywania sesji na sprzęt audio potrzebna jest pisemna zgoda pacjenta. Pacjent ma możliwość nie wrażania zgody na nagrywanie ale nie może odmówić psychoterapeucie prawa do superwizji.

14. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w CPDP i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

15. W przypadku psychoterapii: terapeutę i pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.

16. W przypadku psychoterapii: psychoterapeuci mają prawo do urlopów (2- 4 tyg.), o czym informują z min. miesięcznym wyprzedzeniem i za ten okres nie są pobierane opłaty.

17. W przypadku sporządzania opinii specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

18. Dane osobowe w CPDP przetwarzane są zgodnie z wytycznymi UE tj. „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.

JoomShaper