Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych podejść terapeutycznych na świecie. Opiera się na uczeniu się nowych zachowań i nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz weryfikowaniu niektórych przekonań na temat siebie i świata. Pacjent w takiej terapii ma okazję eksperymentalnie sprawdzić, czy przekonania te są faktycznie prawdziwe, czy też nie. Terapeuta jest w czasie spotkań aktywny i często zadaje pytania, które  pomagają pacjentowi oraz wpływają na jego stopniowe leczenie. Oprócz tego, co dzieje się na sesjach, znaczną część pracy pacjenci wykonują „w domu”, w realnym życiu, poza gabinetem. Praca ta jest elementem terapii (pojawia się w zadania wspólnie formułowane i omawiane na sesjach. 

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na tzw. protokołach. Oznacza to, że po dokładnej diagnozie określonego zaburzenia stosuje się protokół terapii dla tego zaburzenia, a więc standardowy sposób postępowania, którego skuteczność została wcześniej potwierdzona naukowo. Terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w przypadku fobii, agorafobii, depresji, lęku uogólnionego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń po stresie traumatycznym i zaburzeń odżywiania. Stosuje się ją jako skuteczne wsparcie farmakoterapii w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Przeciętna ilość spotkań z terapeutą waha się od kilku do kilkudziesięciu sesji (terapia krótkoterminowa), w zależności od stwierdzonego zaburzenia. Na początku terapii ustalany jest kontrakt terapeutyczny, który jest formą ustnej umowy co do celów terapii i sposobów ich realizacji. Przebieg każdej sesji jest uzgadniany na jej początku i realizowany zgodnie z planem. Zazwyczaj sesja trwa ok. 50 minut, najczęściej też sesje odbywają się 1 raz w tygodniu.

JoomShaper