Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna  wywodzi się z głównych założeń psychoanalizy. Zgodnie z założeniem psychoanalizy zaburzenia psychiczne powstają na bazie nieuświadomionych konfliktów pomiędzy: ID, EGO i SUPEREGO.  Cała psychoterapia powstała na podwalinach psychoanalizy i z niej się wywodzi. Podejście psychodynamiczna w rozumienia człowieka zakłada, że najważniejszym elementem naszych trudności, zaburzeń itp. są doświadczenia z wczesnego okresu rozwojowego i to one głównie odpowiadają za zakłócenia w życiu dorosłym.  W podejściu tym psychoterapeuta najpierw interweniuje poprzez dialog  terapeutyczny w celu dostrzeżenia zakłócenia przez pacjenta, a następnie zwraca uwagę na sytuację „tu i teraz” wiążąc obie sytuacje ze sobą. Tylko dzięki zrozumieniu/uświadomieniu sobie tego co było „tam i kiedyś”, można zobaczyć co jest „tu i teraz”, a co najważniejsze mieć wpływ na to co „będzie”.

Podstawowe zasady terapii psychodynamicznej:

- istnieją nieświadome konflikty wewnętrzne i mają one wpływ na pacjenta

-pacjent używa gamy mechanizmów obronnych w celu uniknięcia konfrontacji z konfliktem

-ważne są doświadczenia z przeszłości (wczesnego dzieciństwa)

-dynamika terapii polega na relacji pacjent – terapeuta (przeniesienie i przeciwprzeniesienie)

-wiara we „wgląd”, który daje początek pożądanej zmianie

JoomShaper