Publikacje

 

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 

Gierus J., Mosiołek A. (2013). Poznawczo-behawioralna konceptualizacja zespołu derealizacji-depersonalizacji. Przypadek pacjenta, który wyleczył się sam. Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (1), 25-30.

 

Bereza B., Gierus J. (2012). Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej: przegląd ważniejszych narzedzi pomiaru złości. W: Bereza B. (red.) Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Warszawa: Wyd. Difin.

 

Steuden S., Sternal D., Gierus J. (2011). Styl humoru a jakość życia u osób starszych. W: Steuden S.,

Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin: Wyd. KUL

 

Gierus J., Popielski K. (2011). Astma oskrzelowa – perspektywa psychologiczno-egzystencjalna. Warszawa: Difin.

 

Janowski K.,Pietrzak K., Gierus J. (2010). Psychospołeczne uwarunkowania absencji w szkole. Badania uczniów regionu lubelskiego.W: Buczak A., Lukasik I.M., Witek A. (red.).Edukacja wobec zagrożeń zdrowia.Zdrowa szkoła-Zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Lublin: Wyd. NeuroCentrum

 

Janowski K., Gierus J. (2009) (red.). Człowiek chory - Aspekty biopsychospołeczne. Lublin: BestPrint.

Janowski K., Steuden S.,Kuryłowicz J., Gierus J. (2009). Social support, personality and coping in low back pain. In: K. Janowski, S. Steuden. Biopsychosocial aspects od health and disease. Lublin: Gaudium.

 

Gierus J., Popielski K. (2009). Noopsychosomatyczne uwarunkowania kontroli astmy. W: J.Gierus,

 

K.Janowski Człowiek chory - Aspekty biopsychospołeczne. Lublin: BestPrint

 

Gierus J. (2010). Kazimierz Popielski. Naukowiec, terapeuta, mistrz. W: Kazimierz Popielski - życie i dzieło. Lublin: w druku

 

Gierus J., Mosiołek A. (2013). Poznawczo-behawioralna konceptualizacja zespołu derealizacji-depersonalizacji. Przypadek pacjenta, który wyleczył się sam. Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (1), 25-30.

 

Bereza B., Gierus J. (2012). Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej: przegląd ważniejszych narzedzi pomiaru złości. W: Bereza B. (red.) Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Warszawa: Wyd. Difin

 

Wystąpienie: Gierus J., Mosiołek A., Koweszko T., Wnukiewicz P., Kozyra O. (2013). Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA - normy dla pacjentów psychiatrycznych. 44 Zjazd Psychiatrów Polskich - Lublin 27-29.06.2013.

 

Wystąpienie: Gierus J., Mosiołek A., Kozyra O., Wnukiewicz P., Koweszko T. (2013). Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA - alternatywna wersja równoważna. 44 Zjazd Psychiatrów Polskich - Lublin 27-29.06.2013. 

 

Mosiołek A., Gierus J. (2013). Psychologiczne aspekty medycyny paliatywnej. Konferencja Podlaska Szkoła Medycyny Paliatywnej, Białystok, 08.06.2013.

 

Wystąpienie: Konrad Janowski, Agata Socha, Jacek Gierus "Efektywność autorskiego programu warszatów psychologicznych w modyfikacji postaw wobec nauki u dorosłych uczących się języka obcego". Konferencja Niezwykły uczeń-indywidualne potrzeby edukacyjne w nauczaniu języków obcych. Lublin, 2010.

 

Wystąpienie: Gierus J. "Montreal Cognitive Assessment i Frontal Assessment Battery w przesiewowej diagnostyce funkcji poznawczych - warsztat." I Konferencja Naukowo -Szkoleniowa "Problemy Diagnostyki Psychologicznej: Wybrane Metody Badań". Lublin, 31.03.2012

 

Wystąpienie: Konrad Janowski, Jacek Gierus "Czy osoby chore na łuszczycę są dyskryminowane?" Wrocław, 2009.

 

Wystąpienie: Jacek Gierus, Kazimierz Popielski. "Noopsychosomatyczne uwarunkowania kontroli astmy". Lublin, wrzesień, 2009.

 

Wystąpienie: Stanisława Steuden, Jacek Gierus, Dorota Sternal. "Styl humoru a jakość życia u osób starszych". Konferencja "Starzenie się z godnością". Lublin, 2010.

JoomShaper