mgr Laura Owczarska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

mgr Laura Owczarska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz absolwentka Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Praktyczne umiejętności zdobywała uczestnicząc w wolontariatach oraz stażach m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia czy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie.

Obecnie zawodowo związana z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (MSCZ), Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUiW) oraz Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych (SOdON).
Systematycznie podnosi swoje umiejętności i kompetencje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionymi behawioralnie.

W swojej pracy zawodowej oferuje terapię zorientowaną na abstynencję 
oraz w oparciu o Program Ograniczania Picia (POP).

Pomaga również osobom, które w swoim otoczeniu mają osobę uzależnioną, czyli z tak zwanym „syndromem współuzależnienia”.

Oferuje również, każdej osobie zainteresowanej diagnostykę w zakresie rozpoznawania wzorca spożywania alkoholu (picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie).

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz treningi.

 

Konsultacja indywidualna - 200 zł

Terapia indywidualna - 200 zł

Konsultacja/terapia dla rodzin/par - 300 zł

 

mgr Szymon Sławacki - psychoterapeuta, psycholog

mgr Szymon Sławacki - psychoterapeuta, psycholog - Tytuł magistra psychologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna. Był uczestnikiem szkolenia z Terapii Uzależnień organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem zdobywał m.in. podczas stażu w Zakładzie dla Uzależnionych Osadzonych (Warszawa Mokotów), w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Bednarska oraz w Domu Rotacyjnym Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Obecnie pracuje jako psycholog i terapeuta w Ośrodku Partnerzy.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz konsultacje psychologiczne. Pomaga m.in. pacjentom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju (m.in. depresja), zaburzeniami lękowymi i doświadczającym kryzysów emocjonalnych.

 

 Konsultacja/psychoterapia indywidualna - 180 zł

 Konsultacja/psychoterapia dla par - 250 zł

 

 

mgr Magdalena Urbańska-Ratz - psycholog, mediator, socjolog

mgr Magdalena Urbańska-Ratz -  psycholog, mediator, socjolog.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku socjologia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Brała udział w szkoleniu z mediacji w sprawach rodzinnych oraz odbyła staż mediacyjny prowadzony przez Fundację Pracownia Dialogu w Toruniu. Wpisana jest na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Obecnie specjalizuje się w psychologii interwencji kryzysowej w ramach  studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, na kierunku: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego oraz uczestniczy w szkoleniach wzbogacających warsztat pracy. W swojej pracy pomaga osobom doświadczającym kryzysów życiowych (np. utrata pracy, choroba/śmierć bliskiej osoby, kryzysy rozwojowe, dotyczące sensu życiowego). Pracuje głównie z osobami dorosłymi.

 

Konsultacja indywidualna - 150 zł

Terapia indywidualna - 130 zł

 

mgr Edyta Osytek-Pochwicka - psycholog, socjoterapeuta

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Centrum CBT w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla dorosłych(od 18 r.ż). Specjalizuję się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz terapii pacjentów zgłaszających
obniżenie nastroju, doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych.

Ukończyłam studia magisterskie na UKSW w Warszawie, a także studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej oraz socjoterapię na APS w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tworzyłam i realizowałam programy socjoterapeutyczne w szkołach, pracowałam z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadziłam
w tym obszarze poradnictwo indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne. Ukończyłam roczny kurs
dotyczący profesjonalizacji pracy z MDDA (Młodzi DDA).

W pracy niezwykle ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, atmosfera zaufania, otwartość, szacunek.Zależy mi na tym aby osoba, z którą pracuję, czuła się w kontakcie ze mną zrozumiana, bezpieczna. Ważne jest dla mnie rozwijanie samoświadomości pacjenta oraz wyposażenie go
w narzędzia do radzenia sobie z trudnościami, które zgłasza. W swojej pracy wykorzystuję podejścia 3
fali terapii poznawczo-behawioralnej: elementy terapii schematów, uważności (MBCT) terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) I dialektycznej terapii behawioralnej (DBT).

Kieruję się zasadami etyki zawodowej, dbam o rozwój zawodowy i podnoszenie swoich kwalifikacji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Konsultacja/psychoterapia indywidualna - 150 zł

mgr Magdalena Jastrzębska - pedagog, psychoterapeutka

mgr Magdalena Jastrzębska – pedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyłam Całościowy Kurs Psychoterapii Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Kurs posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje kompetencje rozwijałam pracując z osobami zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi, trudnościami w relacjach rodzinnych, stratą, trudnościami egzystencjonalnymi w Dziennym Domu Opieki Społecznej.

Pracuję w podejściu integratywnym łączącym kilka nurtów psychoterapeutycznych. Indywidualnie dopasowuję techniki terapeutyczne do potrzeb pacjenta. Swoją pracę poddaję superwizji. Regularnie uczestniczę w szkoleniach terapeutycznych rozwijając swoją wiedzę i kompetencje.

Pracuję z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi. Pomagam osobom z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi i egzystencjonalnymi (min. lęk przed opinią, trudności w podejmowaniu decyzji, zaniżona samoocena, poczucie bezradności), osobom będącym w kryzysie życiowym (min. strata, żałoba, rozwód), osobom nie radzącym sobie z codziennością, poszukującym sensu i radości w życiu. Zajmuję się psychoterapią osób, które doświadczają trudności rodzinnych, które mają doświadczenie rodziny dysfunkcyjnej (Dorosłe Dzieci Alkoholików oraz Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Pracuję z osobami współuzależnionymi (będącymi w związku z osobami uzależnionymi i dysfunkcyjnymi, bądź mające je w swoim bliskim otoczeniu; doświadczającymi przemocy w rodzinie) oraz uzależnionymi emocjonalnie od partnera.

 

Konsultacja indywidualna - 150 zł

Psychoterapia indywidualna - 150 zł

JoomShaper