mgr Magdalena Przewoźna - psychoterapeutka, logopedka, skandynawistka

Magdalena Przewoźna – psychoterapeutka Gestalt w procesie certyfikacji. Skandynawistka, logopedka, tłumaczka, edukatorka osób dorosłych. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

W pracy inspiruje się założeniami filozofii egzystencjalnej i podejściem holistycznym. Jej warsztat bazuje na szacunku dla indywidualnych odczuć, doświadczeń i decyzji pracujących z nią klientów. Podkreśla świadomość wyborów, budujący poczucie swobody i wpływu na własne życie. Pracuje w oparciu o relację dialogiczną i fenomenologię spotkania Ja – Ty.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych od 18-tego roku życia, w języku polskim i angielskim. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, zaburzeń nastroju, z zaburzeniami osobowości i po traumie. Udziela poradnictwa w zakresie psychoedukacji.

Pracuje pod stałą superwizją. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach wzbogacających jej warsztat.

 

Konsultacja indywidualna/terapia indywidualna - 160 zł

 

 

Magdalena Przewoźna – Gestalt psychotherapist in certification process. Scandinavian studies graduate, speech therapist, translator, adult’s educator. Currently in course of complete psychotherapy training at Gestalt Psychotherapy School in Warsaw.

Her work is rooted in the grounds of existential philosophy and holistic view. She bases on respect and individual feelings, experiences and decisions of her clients. She stresses the importance of the awareness of choices, which contributes to the sense of freedom and influence people have on their lives. Her work is set within the frame of dialogic approach and the You and Me meeting phenomenology.

She specializes in adults’ psychotherapy (over 18 years of age), both in Polish and English. Her work areas include life crises, mood and personality disorders and PTSD. She also deals with psychoeducational counseling.

Her work is constantly supervised and enriched by the participation in trainings and workshops

JoomShaper