mgr Magdalena Urbańska-Ratz - mediator, socjolog

mgr Magdalena Urbańska-Ratz - Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku socjologia. Brała udział w szkoleniu z mediacji w sprawach rodzinny, którego program zajęć był zgodny ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (uchwalone w dniu 29.10.2007). Dodatkowo odbyła staż mediacyjny prowadzony przez Fundację Pracownia Dialogu w Toruniu.

Obecnie jest w trakcie studiów na Uniwersytecie SWPS, na kierunku psychologia, na specjalności psychologia kliniczna i zdrowia.

 

W swojej pracy pomaga osobom doświadczającym:

- sporów w małżeństwie/związku partnerskim,

- konfliktów okołorozwodowe (np. sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej związanych z ustaleniem opieki nad dziećmi, miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie),

- trudności w osiągnięciu porozumienia w kwestiach rodzicielskich,

- ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a innymi członkami rodzinny (np. z dziadkami, krewnymi),

- regulacji spraw alimentacyjnych lub innych spraw finansowych pomiędzy stronami konfliktu (np. podział majątku, sprawy spadkowe).

 

 

JoomShaper