mgr Edyta Osytek-Pochwicka - psycholog, socjoterapeuta

mgr Edyta Osytek-Pochwicka - W 2007 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie studia podyplomowe z pedagogiki ogólnej (WSEZiNS).

W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W 2014 r. uzyskała dyplom socjoterapeuty, tworzyła i realizowała programy socjoterapeutyczne w szkołach. Ma również uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Pracowała z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnymi, uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadziła w tym obszarze poradnictwo indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne. Ukończyła roczny kurs dotyczący profesjonalizacji pracy z MDDA (Młodzi DDA).

Od ponad dziesięciu lat zajmuje się pracą indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą, współpracuje z instytucjami oferującymi wsparcie rodzinom. Prowadzi poradnictwo, konsultacje i terapię psychologiczną.

Obecnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie.

Specjalizuje się w:

  • poradnictwiepsychologicznym dla młodzieży doświadczającej kryzysów rozwojowych, trudności szkolnych, problemów w relacjach

  • terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych,

  • interwencji kryzysowej

  • poradnictwie związanym z problemami osób w podeszłym wieku

  • psychoedukacji

  • udziela wsparcia i konsultacji dla rodziców w zakresie problemów wychowawczych i szkolnych

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii, pomocy psychologicznej oraz coachingu.

JoomShaper