mgr Edyta Osytek-Pochwicka - psycholog, socjoterapeuta

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Centrum CBT w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla dorosłych(od 18 r.ż). Specjalizuję się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz terapii pacjentów zgłaszających
obniżenie nastroju, doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych.

Ukończyłam studia magisterskie na UKSW w Warszawie, a także studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej oraz socjoterapię na APS w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tworzyłam i realizowałam programy socjoterapeutyczne w szkołach, pracowałam z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadziłam
w tym obszarze poradnictwo indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne. Ukończyłam roczny kurs
dotyczący profesjonalizacji pracy z MDDA (Młodzi DDA).

W pracy niezwykle ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, atmosfera zaufania, otwartość, szacunek.Zależy mi na tym aby osoba, z którą pracuję, czuła się w kontakcie ze mną zrozumiana, bezpieczna. Ważne jest dla mnie rozwijanie samoświadomości pacjenta oraz wyposażenie go
w narzędzia do radzenia sobie z trudnościami, które zgłasza. W swojej pracy wykorzystuję podejścia 3
fali terapii poznawczo-behawioralnej: elementy terapii schematów, uważności (MBCT) terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) I dialektycznej terapii behawioralnej (DBT).

Kieruję się zasadami etyki zawodowej, dbam o rozwój zawodowy i podnoszenie swoich kwalifikacji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Konsultacja/psychoterapia indywidualna - 150 zł

JoomShaper