dr n. zdr. Jacek Gierus – psycholog, psychoterapeuta

dr n. zdr. Jacek Gierus - psycholog, psychoterapeuta - Pracownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji. Doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie zdrowia psychicznego uzyskał w 2018 roku na podstawie pracy poświęconej mechanizmów etiologicznych zaburzenia lękowego uogólnionego pt. „Systematyczne przetwarzanie informacji u pacjentów doświadczających patologicznego zamartwiania. Rola unikania straty i kontroli inhibicyjnej”. Zajmuje się badaniem procesów decyzyjnych, tworzeniem metod pomiarowych oraz ekonomią zachowania. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych o międzynarodowym zasięgu. Publikował i recenzował m.in. w takich czasopismach jak The Lancet Psychiatry, BMC Psychiatry, General Hospital Psychiatry. Analityk danych, absolwent programu „Data Science” na Uniwersytecie Harvarda. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadzi zajęcia z podstaw psychoterapii, psychiatrii i podstaw dietetyki klinicznej. Szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej ukończył w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jest biegłym sądowym Sekcji Sądowej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia.

 

Kontakt: Jacek Gierus; tel. 506 336 131; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsultacja indywidualna - 200 zł

Terapia indywidualna - 180 zł

Konsultacja par/terapia par -

Diagnoza za każdą godzinę - 200 zł

 

Szkolenia szczegółowe:

 

Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ: relacja trerapeutyczna, trudne sytuacje, etyczne dylematy. 16 h, Daniel Bąk, 11-12 maja 2013 r.

Certyfikat Biofeedback Institute of Toronto (Orientation to NFB, Neurophysiology and Neuroanatomy, Instrumentation and Electronics, Treatment Planning: assessment and intervention)

Diagnostyka i terapia zaburzeń lękowych, Marta Brachowicz, Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej

Seksualność człowieka jako integralny element pracy psychologicznej, Aleksandra Chodecka, Marika Nowicka, Krzysztof Tryksza, Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna w Poznaniu i PTP Lublin

Interwencja wobec osoby z ryzykiem samobójczym, Konrad Janowski, Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej

Drogi do choroby, ścieżki do zdrowia: podejście umysłu i ciała, Biofeedback Polska, Donald Moss PhD

Biofeedback - podstawowe modalności oraz metoda Warnkego jako wsparcie terapii dysleksji, Biofeedback Polska, Rafał Sztembis, Piotr Mamcarz, Lilia Suchocka

Proste techniki umysłu-ciała w terapii służącej zdrowiu, Biofeedback Polska, Donald Moss

Metody projekcyjne i praktyczne zastosowanie metody Rorschacha, Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL, Maria Braun-Gałkowska

Ustawienia systemowe w psychoterapii, Edward Lynch PhD, PTP Lublin

Kurs "Specjalista ds. HR", Beneficium Iuris - Warszawa. Wynik: Bardzo dobry.

Zarządzanie personelem w małym i średnim przedsiębiorstwie, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Publikacje i wystąpienia konferencyjne

Gierus J., Mosiołek A. (2013). Poznawczo-behawioralna konceptualizacja zespołu derealizacji-depersonalizacji. Przypadek pacjenta, który wyleczył się sam. Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (1), 25-30.

Bereza B., Gierus J. (2012). Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru złości. W: Bereza B. (red.) Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Warszawa: Wyd. Difin.

Steuden S., Sternal D., Gierus J. (2011). Styl humoru a jakość życia u osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin: Wyd. KUL

Gierus J., Popielski K. (2011). Astma oskrzelowa – perspektywa psychologiczno-egzystencjalna. Warszawa: Difin.

Janowski K.,Pietrzak K., Gierus J. (2010). Psychospołeczne uwarunkowania absencji w szkole. Badania uczniów regionu lubelskiego.W: Buczak A., Lukasik I.M., Witek A. (red.).Edukacja wobec zagrożeń zdrowia.Zdrowa szkoła-Zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Lublin: Wyd. NeuroCentrum

Janowski K., Gierus J. (2009) (red.). Człowiek chory - Aspekty biopsychospołeczne. Lublin: BestPrint.

Janowski K., Steuden S.,Kuryłowicz J., Gierus J. (2009). Social support, personality and coping in low back pain. In: K. Janowski, S. Steuden. Biopsychosocial aspects od health and disease. Lublin: Gaudium.

Gierus J., Popielski K. (2009). Noopsychosomatyczne uwarunkowania kontroli astmy. W: J.Gierus, K.Janowski Człowiek chory - Aspekty biopsychospołeczne. Lublin: BestPrint

Gierus J. (2010). Kazimierz Popielski. Naukowiec, terapeuta, mistrz. W: Kazimierz Popielski - życie i dzieło. Lublin: w druku

Gierus J., Mosiołek A. (2013). Poznawczo-behawioralna konceptualizacja zespołu derealizacji-depersonalizacji. Przypadek pacjenta, który wyleczył się sam. Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (1), 25-30.

Bereza B., Gierus J. (2012). Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru złości. W: Bereza B. (red.) Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Warszawa: Wyd. Difin

Wystąpienie: Gierus J., Mosiołek A., Koweszko T., Wnukiewicz P., Kozyra O. (2013). Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA - normy dla pacjentów psychiatrycznych. 44 Zjazd Psychiatrów Polskich - Lublin 27-29.06.2013.

Wystąpienie: Gierus J., Mosiołek A., Kozyra O., Wnukiewicz P., Koweszko T. (2013). Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA - alternatywna wersja równoważna. 44 Zjazd Psychiatrów Polskich - Lublin 27-29.06.2013.

 Mosiołek A., Gierus J. (2013). Psychologiczne aspekty medycyny paliatywnej. Konferencja Podlaska Szkoła Medycyny Paliatywnej, Białystok, 08.06.2013.

Wystąpienie: Konrad Janowski, Agata Socha, Jacek Gierus "Efektywność autorskiego programu warsztatów psychologicznych w modyfikacji postaw wobec nauki u dorosłych uczących się języka obcego". Konferencja Niezwykły uczeń-indywidualne potrzeby edukacyjne w nauczaniu języków obcych. Lublin, 2010.

Wystąpienie: Gierus J. "Montreal Cognitive Assessment i Frontal Assessment Battery w przesiewowej diagnostyce funkcji poznawczych - warsztat." I Konferencja Naukowo -Szkoleniowa "Problemy Diagnostyki Psychologicznej: Wybrane Metody Badań". Lublin, 31.03.2012

Wystąpienie: Konrad Janowski, Jacek Gierus "Czy osoby chore na łuszczycę są dyskryminowane?" Wrocław, 2009.

Wystąpienie: Jacek Gierus, Kazimierz Popielski. "Noopsychosomatyczne uwarunkowania kontroli astmy". Lublin, wrzesień, 2009.

Wystąpienie: Stanisława Steuden, Jacek Gierus, Dorota Sternal. "Styl humoru a jakość życia u osób starszych". Konferencja "Starzenie się z godnością". Lublin, 2010.

JoomShaper