mgr Laura Owczarska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

mgr Laura Owczarska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz absolwentka Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Praktyczne umiejętności zdobywała uczestnicząc w wolontariatach oraz stażach m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia czy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie.

Obecnie zawodowo związana z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (MSCZ), Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUiW) oraz Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych (SOdON).
Systematycznie podnosi swoje umiejętności i kompetencje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionymi behawioralnie.

W swojej pracy zawodowej oferuje terapię zorientowaną na abstynencję 
oraz w oparciu o Program Ograniczania Picia (POP).

Pomaga również osobom, które w swoim otoczeniu mają osobę uzależnioną, czyli z tak zwanym „syndromem współuzależnienia”.

Oferuje również, każdej osobie zainteresowanej diagnostykę w zakresie rozpoznawania wzorca spożywania alkoholu (picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie).

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz treningi.

 

Konsultacja indywidualna - 200 zł

Terapia indywidualna - 200 zł

Konsultacja/terapia dla rodzin/par - 300 zł

 

JoomShaper