slide01 slide02_2021 slide03_2021 slide04 slide05

Gabinety na Powiślu i w Grodzisku Mazowieckim

       Leczenie:
     - depresji
     - nerwic
     - zaburzeń psychosomatycznych
     - zaburzeń odżywiania
     - zaburzeń lękowych

       Psychoterapia:
     - indywidualna
     - rodzin
     - młodzieży

 

 

Psychoterapia par to metoda pomocy terapeutycznej dla partnerów w kryzysie,
którzy często zmagają się z nawracającymi problemami w związku,  
bądź rozważają zakończenie związku.
Terapia pomaga parze w zrozumieniu i nazwaniu problemu, wyrażeniu uczuć,
potrzeb i myśli, tak aby relacja obustronnie zaspokajała potrzeby partnerów i prowadziła do lepszego funkcjonowania związku.

Mediacja:

 

- alternatywna, dobrowolna i poufna forma rozwiązywania sporów,

- pozwala stronom na wypracowanie własnych rozwiązań,

- mediator nie narzuca stronom rozwiązania,

- mediator pozostaje bezstronny wobec każdej ze stron,

- odbywa się u oparciu o „Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora” uchwalone przez Społeczną Radą do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

 

Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży to zbiór nieprawidłowych zachowań, które są niezgodne z wiekiem rozwojowym albo niezgodne z oczekiwaniami społecznymi. Praca z dzieckiem/młodzieżą wymaga często ogromnego zaangażowania ze strony rodziców lub podjęcia decyzji o wspólnej terapii całej rodziny.

 

Psychoterapia indywidualna to najczęstsza metoda pracy, która oparta jest
na bezpośrednim kontakcie pacjenta z terapeutą. Dobra psychoterapia to
taka, która nastawiona jest na leczenie, usuwanie zakłóceń psychicznych
oraz taka, która zawiera w sobie elementy:
- diagnozy (psychologicznej i/lub   psychiatrycznej)
- kontraktu psychoterapeutycznego
- superwizji

Witamy na stronie internetowej

 

rezerwacja

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY W GRODZISKU MAZOWIECKIM!

Grodzisk Mazowiecki: przy ul. 11 Listopada 41 lokal nr 7 (piętro 1)

 

CENTRUM PSYCHOTERAPII i DIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA POWIŚLU I W GRODZISKU MAZOWIECKIM


Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej jest prywatną poradnią psychologiczno - psychoterapuetyczną specjalizującą się w leczeniu osób dorosłych, młodzieży, par i rodzin.

 

- nie posiadamy kontraktu z NFZ

- nie przyjmuje u nas lekarz psychiatra

    

                                          REJESTRACJA I INFORMACJA: 534 000 535

 

     


Obecnie Centrum posiada dwie siedziby:

Warszawa: przy ul. Smulikowskiego 4 pok. 315 i 316

                                                            

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusza Analityczna Terapia Grupowa dla Dorosłych

- zapisy na konsultacje pod nr tel.: 664 678 293
- termin: piątki 8:00 – 9:30 (90min.)
- prowadzący: Szymon Sławacki – psycholog, psychoterapeuta w trakcie
certyfikacji
- liczba uczestników: 6 – 9 osób (grupa ma charakter półotwarty)
- koszt: 90zł/90min., konsultacja: 180zł/50min.

Analityczna Terapia Grupowa
Terapia Grupowa jest formą oddziaływania psychoterapeutycznego realizowanego
w otoczeniu innych ludzi – prowadzącego terapeuty i przede wszystkim
współuczestników. Członkowie grupy podczas 90-minutowej sesji siedząc w okręgu
swobodnie, bez określonej struktury wymieniają wypowiedzi będące nośnikiem myśli,
przeżyć i odczuć. Terapeuta współuczestniczy w procesie pracując w oparciu
o wiedzę z zakresu psychoanalizy jak i procesów grupowych. Ta wymiana
pomiędzy pacjentami i terapeutą z czasem przynosi lepsze zrozumienie samego
siebie, ale też siebie w relacji z innymi. Pozwala to na złagodzenie lub
wyeliminowanie trudności, z jakimi zgłasza się pacjent oraz budowanie bardziej
świadomych i satysfakcjonujących relacji. Proces terapeutyczny dzięki
obecności innych osób przebiega w atmosferze stabilności, wspólnotowości
i bezpieczeństwa.

Terapia grupowa jest adresowana do osób poszukujących lepszego rozumienia
siebie i swoich trudności (m.in.: lęku, obniżonego nastroju, nadmiernego stresu,
trudności w wyrażaniu złości), zmagających się z obciążającą emocjonalnie sytuacją
życiową (teraz lub w przeszłości), a także dla osób poszukujących lepszego
zrozumienia siebie w relacjach z innymi ludźmi.
Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że nie ma wyznaczonego terminu
zakończenia, a uczestnik sam, przy wsparciu współuczestników i terapeuty, decyduje
o zakończeniu procesu. W związku z tym raz na jakiś czas w grupie pojawiają się
nowe osoby w miejsce tych, którzy zakończyli terapię.
Przyjęcie do grupy poprzedzone jest konsultacją lub kilkoma konsultacjami, podczas
których wraz z terapeutą można przyjrzeć się motywacjom i potrzebom, które stoją
za decyzją o podjęciu terapii.

JoomShaper