mgr Kamila Marcinowska - psycholog kliniczny, logopeda, pedagog

mgr Kamila Marcinowska - Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi w nurcie. Integracyjnym, łącząc „myśl” psychoanalityczną z elementami terapii. Poznawczo behawioralnej, w zależności od diagnozy i potrzeb Pacjenta. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny oraz. Z osobami dorosłymi, prowadząc terapię indywidualną. Autorka Zintegrowanej Terapii Jąkania oraz Rodzicielskiej Terapii. Jąkania. Pracę terapeutyczną z osobami jąkającymi prowadzi w oparciu. O autorski psycho-logopedyczny program terapii jąkania. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS (wówczas. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w Warszawie oraz Logopedię. Na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie uczestniczy W Certyfikowanym Szkoleniu Psycho dynamicznym w Instytucie Studiów. Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Doświadczenie zdobywała w Poradni zdrowia psychicznego W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarczynie, w Mazowieckim Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza. w Tworkach, W Caritas Polska w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, prowadząc własną praktykę oraz uczestnicząc. w licznych szkoleniach m.in. Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci. I Młodzieży, Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach, Dialog motywujący. Jest certyfikowanym terapeutą biofeedback. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, konferencjach i seminariach. W Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej prowadzi. Konsultacje i terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci od 10 r.ż. I młodzieży. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W pracy kieruje się. Zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego.

JoomShaper