Psychiatria

Psychiatria  –  to jedna z podstawowych dziedzin medycyny, która zajmuje się badaniem, profilaktyką i leczeniem szeroko rozumianych zaburzeń i chorób psychicznych.  Do podstawowych metod badania psychiatrycznego zalicza się wywiad psychiatryczny tj. indywidualna rozmowa pacjenta z lekarzem, podczas której lekarz psychiatra zbiera dane oraz stawia diagnozę (rozpoznanie) i stosuje procedury medyczne. Leczenie psychiatryczne obejmuje głównie farmakoterapię, psychoterapię, metody biologiczne oraz psychochirurgię.

Zaburzenia leczone przez psychiatrę:

  • Organiczne zaburzenia psychiczne
  • Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi
  • Schizofrenia
  • Zaburzenia nastroju (depresja, mania, ch. dwubiegunowa)
  • Zaburzenia nerwicowe
  • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (bulimia, anoreksja, zaburzeniami snu, zaburzenia seksualne)
  • Zaburzenia osobowości
  • Upośledzenie umysłowe
  • Zaburzenia rozwoju psychicznego
  • Zaburzenia zachowania i emocji

 

JoomShaper